Menu
Szukaj według miejscowości

Przedsiębiorcy społeczni: dla nas to więcej niż biznes

Przedsiębiorcy społeczni: dla nas to więcej niż biznes

opis

 

58% rozpoczęło działalność, bo dostrzegło na rynku specyficzną potrzebę.

93% utrzymuje kontakty ze społecznością lokalną.

23% działa na wsi.

40% za najmocniejszą stronę swojej oferty uznaje jej jakość.

Tylko 12% byłoby w stanie utrzymać przez rok więcej niż dwóch pracowników, a 2/3 nie jest w stanie wygenerować ani jednego etatu.


Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych Tłok w ramach projektu „Strefa Ekonomii Społecznej” przeprowadził badanie kujawsko-pomorskich podmiotów ekonomii społecznej – ze szczególnym uwzględnieniem ich działalności rynkowej.

Badanie objęło spółdzielnie socjalne, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej oraz organizacje pozarządowe z działalnością odpłatną i gospodarczą z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Badanie dotyczyło m.in.

- majątku i zasobów przedsiębiorstw społecznych,

- podejścia do gry rynkowej i konkurencji,

- sposobów promowania się,

- uzyskiwanych dochodów.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełnymi wynikami badania. Raport w wersji elektronicznej jest dostępny tutaj: http://tlok.pl/plugins/tmp/Wi%C4%99cej%20ni%C5%BC%20biznES.pdf

 

W biurze Ośrodka TŁOK przy ul. Sukienniczej 6 w Toruniu można również bezpłatnie otrzymać raport wydany w formie publikacji książkowej.

 


realizacja strony internetowe NET-atak.pl