Menu
Szukaj według miejscowości

Toruń współpracuje z PES

Toruń współpracuje z PES

opis

 

Wraz z końcem kwietnia 2014r. Cistors SPS zakończył etap testowania produktu - „Program współpracy Gminy Miasta Toruń z podmiotami ekonomii społecznej na lata 2013-2014”, który powstał w ramach projektu „PI-PWP: Toruński program współpracy instytucji ekonomii społecznej z administracją lokalna jako szansa na stabilne funkcjonowanie PES” 

Podczas 16 miesięcy testowania w projekcie działo się wiele ciekawych rzeczy, np.:

 

Utworzono platformę PES-TOR, dzięki której Podmioty Ekonomii Społecznej administracja lokalna oraz inni użytkownicy mogą m. in. promować swoją działalność, znaleźć aktualne dane teleadresowe oraz lokalizację na mapie innych organizacji, wyszukać lokale udostępniane przez miasto oraz zamieszczać informacje o bieżącej działalności.

 

Uruchomiono Giełdę Zamówień Społecznie Odpowiedzialnych na platformie PES-TOR, która umożliwia zaprezentowanie swoich produktów i usług oraz kontakt między potencjalnymi sprzedawcami-usługodawcami a potencjalnymi klientami-usługobiorcami

 

Zorganizowano I Toruńskie Forum Ekonomii Społecznej, któremu towarzyszyły Targami Ekonomii Społecznej.

 

Urząd Miasta stosował klauzule społecznej w swoich zamówieniach publicznych.

 

Prezydent Miasta Torunia wręczył nagrodę w kategorii Przedsiębiorczość i Ekonomia Społeczna.

 

Aktywnie promowano politykę lokalową Urzędu Miasta Torunia.

 

Podczas I Forum Ekonomii Społecznej na otwartych warsztatach skonsultowano z innymi PESami koncepcję powstania i funkcjonowania inkubatora przedsiębiorczości społecznej.

 

Upowszechniano ideę ES wśród młodzieży dzięki utworzeniu w ramach studiów II stopnia na kierunku socjologia specjalizacji pt. „Usługi społeczne”.

 

Organizowano szkolenia i wizyty studyjne dla przedstawicieli PES oraz administracji lokalnej. 

 

Sprawdzano narzędzie do analizy kosztów i korzyści działalności toruńskich PES w obszarze kultury – ankiety dla PES realizujących zadania publiczne w obszarze kultury oraz raport z ich działalności.

 

Maj i czerwiec poświęcone zostaną na zewnętrzną ewaluację czyli badanie rzeczywistych efektów testowanego produktu - „Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z podmiotami ekonomii społecznej na lata 2013-2014”. Zadanie to zostało zlecone zewnętrznej firmie SACADA Management & Research Katarzyna Pałko. 

 

Celem ewaluacji jest sprawdzenie czy i w jakim stopniu testowany produkt przyczynił się do: 

 

- wzrostu stabilności i trwałości funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej,

- wzmocnienia współpracy podmiotów ekonomii społecznej z administracją lokalną poprzez zwiększenie udziału tych podmiotów w realizacji gminnych polityk publicznych,

 

- zwiększenia rozeznania PES i administracji lokalnej we wzajemnych potrzebach,

- zwiększenia rozeznania administracji lokalnej w ofercie podmiotów ekonomii społecznej,

- zwiększenia zaufania u podmiotów ekonomii społecznej i administracji lokalnej.

 

Badanie prowadzone będzie z użyciem zróżnicowanych metod badawczych, takich jak: wywiady bezpośrednie (PAPI), pogłębione wywiady indywidualne (IDI), wywiady telefoniczne (CATI), internetowe – prowadzone za pomocą kwestionariusza udostępnionego respondentom (CAWI), zogniskowane  wywiadu grupowe – focusowe (FGI), panel ekspertów oraz case study.

 

 

realizacja strony internetowe NET-atak.pl