Menu
Szukaj według miejscowości

Zajęcia z psychologiem i doradcą zawodowym

Zajęcia z psychologiem i doradcą zawodowym

cena

Dzień szkoleniowy przy grupie do 20 osób - od 2700 pln netto. Przy innej liczbie osób cena podlega negocjacji. Minimalna liczba uczestników szkolenia wynosi 10 osób (w zakres usługi wchodzi przygotowanie i przedstawienie programu szkolenia; wynajęcie sali, catering, przeprowadzenie szkolenia; materiały szkoleniowe; zaświadczenie ukończenia).


Ocena: 3.9/10 (Liczba głosów: 91)

opis

CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne z Torunia oferuje zajęcia grupowe oraz indywidualne prowadzone przez psychologa oraz doradcę zawodowego. Podczas szkolenia uczestnicy zdobywają wiedzę na temat skutecznej autoprezentacji, a także przygotowują się do rozmowy kwalifikacyjnej. Zapoznają się także z zagadnieniami: komunikacji interpersonalnej, samooceny, rynku pracy, instytucji rynku pracy, szans i zagrożeń wynikających z podjęcia zatrudnienia, metod aktywnego poszukiwania pracy. Zajęcia – oprócz przekazania praktycznych umiejętności – mają także na celu wzmocnienie wiary w siebie i we własne możliwości oraz zmotywowanie uczestników do aktywnego poszukiwania pracy. Ich głównym założeniem jest odkrywanie potencjału tkwiącego w każdej osobie, jej predyspozycji i umiejętności zawodowych. Szkolenie pozwala również ocenić gotowość poszczególnych uczestników do wejścia na rynek pracy.

Oferta skierowana jest do urzędów, firm, ośrodków pomocy społecznej, organizacji pozarządowych – zarówno grup zorganizowanych, jak i osób indywidualnych. Spotkania odbywają się w salach w siedzibie CISTOR SPS przy ul. Stokrotkowej 22 w Toruniu, dostępnych także dla osób niepełnosprawnych.

CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne jest wpisane jako instytucja szkoleniowa do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, posiada uprawnienia Centrum Integracji Społecznej, Niepublicznej Placówki Oświatowej, a także bogate doświadczenie w prowadzeniu kursów, warsztatów i szkoleń dla różnego rodzaju instytucji m.in. gminnych i miejskich ośrodków pomocy społecznej. Organizacja istnieje od 2006 r., a w swoich działaniach koncetruje się na aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Za swoją działalność została m.in. nagrodzona statuetką „Stalowe Anioły“ przez samorząd województwa.

 

kontakt

 

CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne

Ul. Stokrotkowa 22

87-100 Toruń

tel. / fax.: 56 654 92 79

tel..: 56 654 92 79

cistor@cistorsps.pl

www.cistorsps.pl

 

realizacja strony internetowe NET-atak.pl