Menu
Szukaj według miejscowości

Szkolenia w ramach Klubu Integracji Społecznej

Szkolenia w ramach Klubu Integracji Społecznej

cena

300-800 zł miesięcznie na uczestnika


Ocena: 3.6/10 (Liczba głosów: 69)

opis

Klub Integracji Społecznej prowadzony przez działające w Toruniu CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne oferuje zajęcia o charakterze terapeutycznym i zatrudnieniowym, a także porady prawne oraz doradztwo w kwestiach mieszkaniowych, socjalnych i przy innych problemach zgłaszanych na bieżąco przez uczestników klubu.

Członkami KIS mogą być osoby zagrożone wykluczeniem społecznym m.in. długotrwale bezrobotne, nieaktywne zawodowo (w trudnej sytuacji materialnej, borykające się z problemem przemocy w rodzinie, sieroctwa, opuszczające placówkę opiekuńczo-wychowawczą itp.), uzależnione od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających – po zakończeniu programu terapeutycznego, osoby bezdomne – realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności.

Głównym celem klubu jest udzielanie pomocy uczestnikom oraz ich rodzinom w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej, pełnieniu ról zawodowych i społecznych, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i rozwiązywaniu codziennych problemów.

Uczestnictwo w klubie jest dobrowolne, jednak warunkiem członkostwa jest realizacja kontraktu socjalnego czyli umowy, w której uczestnik zobowiązuje się do podjęcia działań, które mają poprawić jego sytuację życiową. Okres uczestnictwa w Klubie Integracji Społecznej jest ustalany indywidualnie.

Realizowane w ramach klubu szkolenia odbywają się w salach CISTOR Stowarzyszenia Partnerstwo Społeczne przy ul. Stokrotkowej 22 w Toruniu. Sale są dostępne dla osób niepełnosprawnych.

CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne jest wpisane jako instytucja szkoleniowa do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, posiada uprawnienia Centrum Integracji Społecznej, Niepublicznej Placówki Oświatowej, a także bogate doświadczenie w prowadzeniu kursów, warsztatów i szkoleń dla różnego rodzaju instytucji m.in. gminnych i miejskich ośrodków pomocy społecznej. Organizacja istnieje od 2006 r., a w swoich działaniach koncetruje się na aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Za swoją działalność została m.in. nagrodzona statuetką „Stalowe Anioły“ przez samorząd województwa.

Osoba do kontaktu: Joanna Danicka

kontakt

 

CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne

Ul. Stokrotkowa 22

87-100 Toruń

tel. / fax.: 56 654 92 79

tel..: 56 654 92 79

cistor@cistorsps.pl

www.cistorsps.pl

 

realizacja strony internetowe NET-atak.pl