Menu
Szukaj według miejscowości

Przedszkole terapeutyczne ADAŚ


Ocena: 3.9/10 (Liczba głosów: 55)

opis


Przedszkole ADAŚ oferuje opiekę nad dziećmi w wieku od 2,5 do 8 lat, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.


Przedszkole mieści się przy budynku gimnazjum w Gałczewie. Prowadzi je Fundacja Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Pomagam.


W przedszkolu działają trzy oddziały dla dzieci:

- ze spektrum autyzmu

- z niepełnosprawnością intelektualną

- z niepełnosprawnością sprzężoną


Dzięki niewielkim 4-osobowym grupom praca terapeutyczna jest efektywna i skupiona na dziecku, dopasowana do jego potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych.

Każde z dzieci ma opracowany indywidualny program terapeutyczny.

Dzieci są pod bezpłatną opieką logopedów, psychologów, rehabilitantów.

Dla każdego dziecka prowadzony jest także zespół wczesnego wspomagania rozwoju.


Oprócz opieki dziennej przedszkole zapewnia zajęcia specjalistyczne – rewalidacyjne i socjoterapeutyczne. Obejmują one m.in. rehabilitację ruchową, terapię logopedyczną, psychologiczną, muzykoterapię.


Przedszkole czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8-14.

 

Zapewniony jest dojazd dzieci do przedszkola, powrót do domu z opiekunem, a także wyżywienie.


Przedszkole jest wyposażone w salę doświadczania świata – specjalnie przystosowane pomieszczenie, oparte na metodzie stymulacji zmysłowej.

Łagodność kolorów, przyciemnione oświetlenie, źródła światła skierowane w górę, a nie w osoby przebywające w pomieszczeniu, elementy i drobne detale oddziałujące na zmysły i umożliwiające odbieranie nowych bodźców, terapeutyczne dźwięki – to wszystko sprawia, że sala jest doskonałym narzędziem terapii dla dzieci z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną, mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołem Downa, chorobą psychiczną, niepełnosprawnością ruchową.

Przebywanie w sali relaksuje, łagodzi stany lękowe, niepokój, nadpobudliwość, apatię, a jednocześnie umożliwia bezpieczną aktywizację sensoryczną.

Pobyt w sali jest indywidualnie dostosowany do każdego dziecka – czas i rodzaj ćwiczeń terapeuci dopasowują do potrzeb dziecka i jego predyspozycji psychicznych i fizycznych. 


kontakt

 

Fundacja Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Pomagam

 

Antoniewo 25

87-400 Golub-Dobrzyń

e-mail: pomagamg-d@wp.pl

 

Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne ADAŚ


Gałczewo 7

87-400 Golub-Dobrzyń

e-mail: przedszkolegd@wp.pl

tel. 697 178 582


realizacja strony internetowe NET-atak.pl