Menu
Szukaj według miejscowości

Punkt Przedszkolny Uniwersytet Dziecięcy

Punkt Przedszkolny Uniwersytet Dziecięcy

cena

400 zł za miesiąc

Opłata za obiad: 6 zł/dzień (około 120 zł/m-c).


Ocena: 4.3/10 (Liczba głosów: 87)

opis

 

Uniwersytet Dziecięcy jest wpisany do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz realizuje program wychowania przedszkolnego zgodny z nową podstawą programową.

Doświadczeni wychowawcy kładą nacisk na indywidualne podejście do dzieci, rozwijanie w nich ciekawości poznawczej i umiejętności funkcjonowania w grupie.

Przedszkolaki uczestniczą w życiu miasta – codziennie wędrują po parkach, skwerach, Wyspie Młyńskiej, bydgoskich placach zabaw oraz instytucjach kultury. W czasie eskapad poznają przedstawicieli różnych zawodów, odwiedzają wystawy, poznają zasady ruchu drogowego.

W funkcjonowanie placówki włączani są rodzice – fundacja zaprasza ich do organizowania zajęć, udziału w przedszkolnych inicjatywach, kształtowania programu przedszkola. Grupa przedszkolna liczy maksymalnie 15 dzieci w wieku 2,5-6 lat pod opieką dwóch wychowawców przedszkolnych z odpowiednimi kwalifikacjami. „Uniwersytet Dziecięcy” działa od 8 do 16 i zapewnia dzieciom obiady.


W przedszkolu prowadzone są zajęcia:

- z wiedzy przyrodniczej i matematycznej: poprzez eksperymentowanie, obserwację,

- z j. angielskiego – prowadzone przez native speakerów, wg własnego programu Fundacji Kreatywnej Edukacji,

- improwizacja teatru tańca wg choreografa Rudolfa Labana

- muzyczne (w tym gra na instrumencie wg autorskiego programu "Babcia Klawiatura" Mirosławy Gawryłkiewicz), oparte na „Teorii uczenia się muzyki” E.E. Gordona

- logopedyczne: realizujące metodykę prof. Jagody Cieszyńskiej, łączącą globalne czytanie, uczenie czytania poprzez sylaby, jak i kształtowanie poprawnych nawyków odnośnie wymowy,

- plastyczne i z innych dziedzin sztuki.

 

Pytania odnośnie punktu przedszkolnego należy kierować do koordynatora projektu:

Jolanta Gawryłkiewicz: jgawrylkiewicz@gmail.com lub telefonicznie: +48 602466347

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu poświęconego działalności fundacji:

http://www.youtube.com/watch?v=qnrcO_DgLGA

 

kontakt


Fundacja Kreatywnej Edukacji

 

ul. ks. A. Kordeckiego 16/1

85-225 Bydgoszcz

Tel. 52 3458176,  602466347

 

info@fundacjakreatywnejedukacji.org

jgawrylkiewicz@gmail.com

www.fundacjakreatywnejedukacji.org

 

www.rodzicdziala.pl

 

realizacja strony internetowe NET-atak.pl